Nyhedsbrev
Receptmedicin

Receptmedicin

Medicin på recept

Hvad sker der når du indleverer en recept? Vi ekspederer straks din recept direkte i skranken. Mens vi ekspederer, checker vi at de nødvendige oplysninger er til stede på recepten. Hvis du foretrækker, at hente din medicin senere, laver vi den færdig til du kommer igen. Undervejs behandler vi recepten som beskrevet nedenfor.

 

Recepthåndteringen

Vi kontrollerer, at anvendelse og dosering af medicinen passer sammen samt undersøger, om din medicin kan fungere sammen med eventuel anden medicin, du får. Der beregnes en pris efter de fastsatte takster. Tilskud fra sygesikringen og eventuelt kommunen fratrækkes. Medicinen bliver fundet frem, forsynet med en etiket med en kort brugsanvisning og kontrolleret. Da der stilles særlige krav til opbevaring af medicinen sørger vi for at opbevare den korrekt til du afhenter den.

 

Afhentning af medicin

Når du henter din medicin bestilt via lægen bedes du vise dit gule sundhedskort (tidligere kaldt sygesikringsbevis) eller oplyse navn og fødselsdato på den person, medicinen er udskrevet til samt hvad du skal hente. Årsagen til dette er at den færdigekspederede medicin sorteres efter brugerens fødselsdato og restriktioner mht. persondataloven. Ved udleveringen får du den relevante information om lægemidlets anvendelse og du har mulighed for at spørge, for det vigtigste er naturligvis, at du får den bedste effekt af behandlingen.

 

Har du nogle gule recepter (i modsætning til de hvide receptbilag, som ligger på edb) opbevarer Thisted Svane Apotek dem gerne, hvis du ønsker det.

 

Medicinaffald

Hvis du har medicin rester, som du af en eller anden årsag ikke bruge, kan du aflevere medicinen hos Svane Apoteket, så kan vi destruere det for dig.

Dine oplysninger